رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری حزب اعتدال و توسعه مشخص شد
اسماعیل شجاعی ؛
تابناک گیلان / اسماعیل شجاعی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه از انتخاب «علی جنتی» به عنوان رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری این حزب خبر داد.
صفحه  از ۵۲۳