اصلاح طلبان تقریبا به جز رشت ، در اکثر شهرها پیروز انتخابات شده اند!
تابناک / بررسی نتایج انتخابات شورای شهر در بیست مرکز استان پرجمعیت ایران نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان در اکثر شهرها پیروز انتخابات شده اند.
صفحه  از ۵۷۰