اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: رشت
اذان صبح
۰۵:۲۵:۵۴
طلوع افتاب
۰۶:۵۲:۴۲
اذان ظهر
۱۲:۲۵:۳۸
غروب آفتاب
۱۷:۵۷:۵۳
اذان مغرب
۱۸:۱۵:۳۸