اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: رشت
اذان صبح
۰۵:۴۱:۴۰
طلوع افتاب
۰۷:۱۴:۵۴
اذان ظهر
۱۲:۰۵:۱۳
غروب آفتاب
۱۶:۵۴:۱۲
اذان مغرب
۱۷:۱۳:۴۷