تابناک / فاطمه قدیمی حرفه در مراسم کنفرانس ملی تبلیغات دیجیتال در کسب و کار ضمن اظهار خرسندی از ایجاد فضای تبادل علم و تجربه در گیلان، بیان داشت: از آنجا که مجموعه مدیریت شهری شهر رشت، شهر را یک موجود پویا و زنده می‌انگارد، برای رسیدن به شهری خلاق و توسعه یافته خود را نیازمند ارتباط دوسویه با شهروندان می داند.
صفحه  از ۱۰۱۹