آیا پل خشتی لنگرود ، دیگر توان ایستادن را ندارد!؟
یک گزارش ؛
تابناک / پل خشتی معروف لنگرود که نمادی از این شهر است ، دور از ساحل دریا هنوز گرد و غبار روزگاران را بر چهره دارد و میراث دار رونق تجاری گذشته و انتقال دهنده هنر معماری گذشتگان به نسل های آینده در این خطه از کشور بشمار می رود.
صفحه  از ۱۰۸۱