گزارش تصویری عملیات اجرایی و اقدامات نیروهای شهرداری منطقه۴ در حین بارش برف ( بخش هفتم)
 
  تابناک / به دنبال بارش برف، شهرداری منطقه ۴ از اولین ساعات شروع بارش برف تاکنون اقدام به اجرای دستورالعمل زمستانی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت در خصوص برف روبی و بازگشایی معابر نموده است.
 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و روابط عمومی شهرداری منطقه۴ ، به دنبال بارش برف، شهرداری منطقه ۴  رشت از اولین ساعات شروع بارش برف تاکنون اقدام به اجرای دستورالعمل زمستانی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت در خصوص برف روبی و  بازگشایی معابر و کلیه اقدامات لازم نموده است.