گزارش تصویری / حضور مهندس رجائی شهردار و مهندس منصفی رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود در جلسه ستاد دهه فجر

 

گزارش تصویری / حضور مهندس رجائی شهردار و مهندس منصفی رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود در جلسه ستاد دهه فجرگزارش تصویری / حضور مهندس رجائی شهردار و مهندس منصفی رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود در جلسه ستاد دهه فجر