تکذیب وجود مار سمی در ساحل انزلی

تابناک / رییس اداره حفاظت محیط زیست گیلان خبر مار گزیدگی 2 شهروند در دهکده ساحلی انزلی را تکذیب کرد.


رییس اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان امروز گفت : در پی انتشار تصویر و خبری در فضای مجازی مبنی بر وجود یک مار جعفری در ساحل دریا و مارگزیدگی 2 شهروند در دهکده ساحلی انزلی کارشناسان اداره نظارت بر حیات وحش موضوع را بررسی کردند.


حسین علی نژاد افزود : مار مشاهده شده در فضای مجازی مار آبی چَلیپَر و از مارهای غیر سمی بومی گیلان است که از نظر ظاهر با مار جعفری بسیار متفاوت است.


وی گفت : خبر مارگزیدگی 2 شهروند در دهکده ساحلی انزلی کذب است.