مدیرکل ورزش وجوانان گیلان در ستاد المپیک 2020 ژاپن ؛
سعی داریم شرایط مساعد و ویژه ای را برای امیدهای ورزش گیلان تا المپیک فراهم کنیم

 

تابناک / پیگیر جذب تمامی قهرمانان نخبه ورزشی هستیم تا برای کسب افتخار و مدال المپیک هیچ دغدغه ای نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ مریم بخشی در ستاد المپیک 2020 ژاپن در این اداره کل گفت ؛ در فاصله زمانی یکسال ونیم تاالمپیک ژاپن ستاد المپیک نمی تواند کار خارق العاده و تولید قهرمان کند اما می تواند از قهرمانانی که امید حضور و کسب مدال هستند حمایت کند .

وی با اشاره به اینکه سعی داریم شرایط مساعد و ویژه ای را برای امیدهای ورزش گیلان تا المپیک فراهم کنیم گفت : پیگیری وضعیت زندگی ،درآمدی و استخدامی ، انعقاد قرارداد با تیم مشاوره روانی و تغذیه از جمله تصمیماتی است که  برای امیدهای ورزش گیلان تا المپیک ژاپن گرفته شده است.

مدیرکل ورزش وجوانان گیلان افزود: تصمیمات و برنامه های مهم دیگری نیز برای این نخبگان ورزشی برای کسب افتخار و مدال در المپیک گرفته شده که در زمان خود آنرا اجرایی و اطلاع رسانی می کنیم.