مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست گیلان پاسخ دهد؛
از داشتن مشاور جوان 41 ساله خود چه سودی می برید!؟

 

تابناک / مشاور جوان همانطور که از نامش پیداست، انتظار می رود جوان باشد. به عبارت دیگر جوان بودن مشاور جوان یکی از شروط اصلی برای انتصاب فردی به عنوان مشاور جوان است. با این حال سازمان حفاظت از محیط زیست گیلان از مشاور جوان 41 ساله سود می برد! 

 

چند سالی بیشتر از ظهور منصب جدیدی تحت نام مشاور جوان نمی گذرد. مشاوری که در مجموعه‌های دولتی وظیفه مشاوره دادن به مدیران توسط جوانان را بر عهده دارد. تلاش در جهت بهبود شاخص های مرتبط با جوانان و ایجاد زمینه لازم برای استفاده از ایده ها و نظرات کاربردی این قشر پویا در مسیر توسعه یکی از مهمترین وظایف مشاوران جوان در دستگاه های اجرایی و دولتی است. به نظر می رسد شرط لازم برای تحقق این هدف، جوان بودن مشاور جوان است. 

مشاور جوان همانطور که از نامش پیداست، انتظار می رود جوان باشد. به عبارت دیگر جوان بودن مشاور جوان یکی از شروط اصلی برای انتصاب فردی به عنوان مشاور جوان است. با این حال سازمان حفاظت از محیط زیست گیلان از مشاور جوان 41 ساله سود می برد! 

 

 

محمدعلی صدیق عربانی، مشاور جوان 41 ساله سازمان حفاظت از محیط زیست گیلان است که همزمان مسئولیت اداره روابط عمومی این سازمان را هم بر عهده دارد. وی نسبت فامیلی نزدیکی با حجت الاسلام یوسف صدیق عربانی، امام جمعه سابق رشت دارد.

 

 

 

خزر/