به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ با حضور دکتر سورنا ستاری 4 سوله کارگاهی در مجتمع نیمه صنعتی فشتام رشت به بهره برداری رسید.

گفتنی است این مجتمع دارای ده سوله کارگاهی بود که با بهره برداری از 4 سوله جدید دارای 14 سوله  کارگاهی خواهد بود.