در صورت مشاهده کودک آزاری با اورژانس اجتماعی ١٢٣ تماس بگیرید.
براساس ماده یک پیمان نامه حقوق کودک،تمامی افراد زیر ١٨ سال کودک محسوب میشوند.
تعریف کودک آزاری:استفاده عمدی از قدرت،زور،تهدید و یا نیروی جسمانی علیه کودک توسط یک فرد و یا یک گروه که به سلامتی،حیات،رشد و عزت نفس کودک لطمه زند یا احتمال صدمات بعدی را افزایش دهد.
محدوده ی کودک ازاری از محروم ساختن کودک از غذا،لباس،سرپناه و محبت پدر و مادری تا مواردی که از نظر جسمی توسط بالغین مورد آزار و بدرفتاری قرار می گیرند و صدمه می بینند و می میرند،گسترده است.
انواع کودک آزاری:
١-کودک آزاری جسمی: به شکل سوزاندن،لگد زدن،پرت کردن،کتک زدن،مشت زدن و یا سایر اشکال خشونت که منجر به آسیب کودک شود.
٢-بهره کشی اقتصادی:وادار نمودن کودک به کارگری و گدایی
٣-کودک آزاری جنسی:تماس جنسی بین فرد بالغ و کودک که معمولا با اعمال زور ، فریب و اغوا کردن قربانی انجام می شود مثل تجاوز،لمس،تماشا کردن اندام جنسی ،انجام عمل جنسی در مقابل کودک
۴-کودک آزاری عاطفی:به شکل تهدید کودک به ترک والدین،سرزنش،تحقیر،مقایسه کودک با سایرین،تهدید و ارعاب،محروم کردن کودک از عشق و محبت،محدود و منزوی کردن کودک
۵-کودک آزاری از نوع غفلت و بی توجهی:کوتاهی در فراهم اوردن مراقبتهای جسمانی نظیر غذای سالم،لباس مناسب با دمای محیط.کوتاهی در انجام واکسیناسیون به موقع،مراجعه به پزشک هنگام بیماری و مصرف دارو،عدم نظارت کافی والدین بر عملکرد و فعالیت کودک،نداشتن شناسنامه و مدارک هویتی،نداشتن محیط زندگی مناسب،بازماندگی از تحصیل،فرار از مدرسه،افت تحصیلی شدید،تغییر خلق ناگهانی در مدرسه.
در صورت مشاهده موارد فوق با اورژانس اجتماعی ١٢٣ یا خط تلفن ۴١٧٣٠٩۵٠ یا به ادرس:املش-کیازنیک-سه راه بستنی عباسی-خیابان شریعتی-مرکز اورژانس اجتماعی مراجعه فرمایید و از خدمات رایگان مرکز بهره مند شوید.

              راضیه رستمی فر
مسئول اورژانس اجتماعی شهرستان املش